BİOLİFE

  • BİOLİFE
  • BİOLİFE
  • BİOLİFE
  • BİOLİFE
BİOLİFE, Azotlu ve potaslı bir sıvı organik gübredir. Toprağı organik maddece zenginleştirir ve böylece toprak yapısını düzenler ve biyolojik aktiviteyi arttırır. Toprak tuzluluğunun bitkiye olan negatif etkisini nötralize eder. Bitkileri dona, kuraklığa ve strese karşı dolaylı olarak korur. Toprakta humus oluşumunu arttırır ve hızlandırır. Meyve kalitesini ve tonajını arttırır.
 
BİOLİFE topraktan kolayca yıkanıp gitmez, diğer kullanılan gübrelerinde yıkanmasını engeller. Topraktaki besin elementlerini bitkinin alabileceği formlara dönüştürerek, besin elementi alımını arttırır.
Garanti Edilen İçerik % (W/W)
ORGANİK MADDE  25
Toplam Azot (N)  5
Organik Azot (N)  0,3
Nitrat Azotu (NO3)  1
Üre Azotu (N)  3,7
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K2O)  5
Klor (Cl)  1,2
pH  4-6
 
Karışabilirlik Durumu

Tek başına yada (bakırlı ve yağlı ilaçlar hariç) diğer bitki koruma ve bitki besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Kullanmadan önce kavanoz testi yapılması önerilir.

Çözünürlüğü

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür. Hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Ambalaj

20 kg Bidon ve Kova olarak üretilmektedir

Etkin Maddeler
Ürün Rengi
Uygulama Dozu ve Zamanı
BİTKİLER UYGULAMA
DÖNEMİ ve ŞEKLİ
Yapraktan
Uygulama
(100 lt Suya)

Topraktan Uygulama 
(1da)

Sera Sebzeleri 
(Domates,Biber,Patlıcan,
Lahana,Hıyar)

Fide dikiminden sonra 2-3 hafta aralıklarla hasata kadar

100cc 400-500 ml

Açık Tarla Sebzeleri 

Tarlaya dikiminden sonra 20
gün arayla 2-3 uygulama
150 cc 500-600 ml

Meyve Ağaçları 
( Elma, Armut, Erik, 
Kayısı, Kiraz, Şeftali)

1.Uygulama: Çiçek Öncesi 
2.Uygulama: Meyve bağlamada
150-200 cc

Ağaç Başına 25 ml

Soğan, Sarımsak

Gelişme dönemi boyunca, 
hasata kadar 2-3 uygulama
100 cc 300 ml

Narenciye, Muz, Zeytin

1.Uygulama: Çiçek Öncesi 
2.Uygulama: Meyve bağlamada

150-200 cc Ağaç Başına 25 ml

Kavun, Karpuz

Fide dikiminden sonra 2-3 hafta aralıkla
hasata kadar 20 gün ara ile uygulanır.
100-150 cc 300 ml

Ceviz,Badem,
Fındık

Meyve tutumu ve iç bağlama 
döneminden itibaren, olgunlaşmaya 
kadar 20 gün ara ile uygulanır.
100-150 cc Ağaç Başına 25 ml

Şekerpancarı,
Havuç, Turp

Yumru oluşumundan itibaren, 
olgunlaşma dönemine kadar 
20 gün ara ile uygulanır.
150-200 cc 350 ml

Bağ

Sürgünler 20-25 cm iken başlayıp, ben düşene kadar 2-3 uygulama yapılır. 100 cc 400 ml

Yem Bitkileri
(Yonca,Fiğ, Slajlık 
Mısır vb.)

Gelişme dönemi boyunca 1-2 uygulama yapılır. 100-150cc 350 ml

Endüstri Bitkileri
(Pamuk,Çeltik, Mısır
Soya Fasulyesi vb.)

1.Uygulama: Çiçek öncesi
2.Uygulama: Çiçek Sonrası
hasat dönemine kadar 20 gün ara ile uygulanır.
100-150cc 350 ml

Tahıllar 
(Buğday,
Arpa,Yulaf)

Dane oluşumundan itibaren, olgunlaşma dönemine kadar 20 gün ara ile uygulanır. 100-150cc 300 ml

 

Ürün Grupları