FİPA LİFE

  • FİPA LİFE
  • FİPA LİFE
  • FİPA LİFE
  • FİPA LİFE
  • FİPA LİFE
FİPALİFE, %15'lik madensel kaynaklı sıvı hümikasit ürünüdür. Yapraktan ve topraktan tüm bitkilerde uygulanabilir. Çok iyi bir köklendiricidir. %15'lik organik madde içeriğiyle, toprağı organik maddece zenginleştirir ve mikrobiyolojik faaliyetleri arttırır. %5 oranındaki Potasyum Oksit (K2O) içeriğiyle meyve iriltme ve meyvenin kalitesini arttırma özelliği vardır.
 
FİPALİFE topraktaki iyon alışverişini arttırarak kil minerallerince tutulan Fosfor, Kalsiyum ve iz elementlerini serbest hale getirip bitkilerin kullanımına sunar. Makro ve mikro besin elementlerini bitki kökleri tarafından kolaylıkla alınabileceği şekilde şelatlar. Böylelikle demir iyonunu serbest hale getirip klorozu önler.
Garanti Edilen İçerik % (W/W)
ORGANİK MADDE  12
Toplam (Hümik + Fulvik) Asit  15
Toplam Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O)  5
pH  8,5-10,5
Karışabilirlik Durumu

Tek başına yada (bakırlı ve yağlı ilaçlar hariç) diğer bitki koruma ve bitki besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Kullanmadan önce kavanoz testi yapılması önerilir. Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür. Örganik madde çökebilir , ancak suda çözünür.

Çözünürlüğü

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür. Hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Ambalaj

Yoğun sıvı formdadır. 1-5-10-20 LT'lik. orjinal PE ambalajlarda üretilmektedir.

Etkin Maddeler

Organik madde (leonardit) + Hümik&Fulvik Asit + Potasyum Humat + Salisilik Asit + Sitrik Asit +Enzim+C, B6, B12 Vitaminleri + Kalsiyum ligno Sülfanat 

Ürün Rengi

Siyah 

Uygulama Dozu ve Zamanı

Ürün Grupları