PLANTMİX

  • PLANTMİX
  • PLANTMİX
  • PLANTMİX
  • PLANTMİX
Azotlu ve Potaslı sıvı organik gübre olan PLANTMİX, toprakta organik maddeyi zenginleştirir ve böylece toprak yapısını düzenler ve biyolojik aktiviteyi arttırır.
 
Toprak tuzluluğunun bitkiye olan negatif etkisini nötralize eder. Bitkileri dona, kuraklığa ve strese karşı dolaylı olarak korur. Toprakta humus oluşumunu arttırır ve hızlandırır. Meyve kalitesini ve tonajını arttırır.
Garanti Edilen İçerik % (W/W)
ORGANİK MADDE  25
Toplam Azot (N)  5
Organik Azot (N)  0,3
Nitrat Azotu (N)  1
Üre Azotu (N)  3,7
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O)  5
Klor (Cl)  1,2
pH  4,5-6,5
 
Karışabilirlik Durumu

Tek başına yada (bakırlı ve yağlı ilaçlar hariç) diğer bitki koruma ve bitki besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Kullanmadan önce kavanoz testi yapılması önerilir.

Çözünürlüğü

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür. Hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Ambalaj

20 kg Bidon ve Kova olarak üretilmektedir

Etkin Maddeler
Ürün Rengi
Uygulama Dozu ve Zamanı
BİTKİLER UYGULAMA
DÖNEMİ ve ŞEKLİ
Yapraktan
Uygulama
(100 lt Suya)

Topraktan Uygulama 
(1da)

Sera Sebzeleri 
(Domates,Biber,Patlıcan,
Lahana,Hıyar)

Fide dikiminden sonra 2-3
hafta aralıklarla hasata kadar

100 cc 400-500 ml

Açık Tarla Sebzeleri

Tarlaya Dikiminden sonra 20 
gün arayla 2-3 uygulama
150 cc 500-600 ml

Meyve Ağaçları 
( Elma, Armut, Erik, 
Kayısı, Kiraz, Şeftali)

1.Uygulama: Çiçek Öncesi 
2.Uygulama: Meyve bağlamada
150-200 cc Ağaç
başına
25 ml

Soğan,Sarımsak

Gelişme dönemi boyunca, 
hasata kadar 2-3 uygulama
100 cc 300 ml

Narenciye Muz, Zeytin

1.Uygulama: Çiçek Öncesi 
2.Uygulama: Meyve bağlamada

150-200 cc Ağaç başına
25 ml

Kavun,Karpuz,Çilek

Dikimden sonra 2-3 hafta aralıkla
hasata kadar 20 gün ara ile uygulanır.
100-150 cc 300 ml

Ceviz,Badem, Fındık

Meyve tutumu ve iç bağlama döneminden itibaren, olgunlaşmaya kadar 20 gün ara ile uygulanır. 150-200 cc Ağaç başına
25 ml

Şekerpancarı, Havuç, Turp

Yumru oluşumundan itibaren, olgunlaşma dönemine kadar 20 gün ara ile uygulanır. 100 cc 350 ml

Bağ

Sürgünler 20-25 cm iken başlayıp, ben düşene kadar 
2-3 uygulama yapılır.
100-150 cc 400 ml

Yem Bitkileri
(Yonca,Fiğ, Slajlık Mısır vb.)

Gelişme dönemi boyunca 
1-2 uygulama yapılır.
100-150 cc 350 ml

Endüstri Bitkileri Tahıllar
(Pamuk,Çeltik, Mısır, 
Soya Fasulyesi vb. 
Buğday Arpa Yulaf)

1.Uygulama: Çiçek öncesi, 2.Uygulama: Çiçek Sonrası hasat dönemine kadar 20 gün ara ile uygulanır. 100-150 cc 350 ml

Tahıllar (Buğday,
Arpa,yulaf)

Dane oluşumundan itibaren, olgunlaşma dönemine kadar 20 gün ara ile uygulanır. 100-150 cc 300 ml

 

Ürün Grupları